FIFTY CLOTH COLLISIONS (2018)

2018 Artist Book

Christian Holze tumblr kunst art t artist christianholze
Fifty Cloth Collisions (2018)

Fifty Cloth Collisions (2018)

Künstlerbuch, 50 Grafiken, 116 Seiten, 21 x 21 cm

Auflage: 50 Stück

© Christian Holze